top of page
Girl Running in Field at Sunset

Psykologipalvelut

Psykologi on ihmisen käyttäytymisen ja mielen hyvinvoinnin ammattilainen. Psykologi on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattilainen, jota koskevat terveydenhuollon lait, kuten vaitiolovelvollisuus.

Tarjoamme matalan kynnyksen keskustelutukea kaiken ikäisille sekä eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Psykologin vastaanotolle kannattaa hakeutua, kun kaipaat tukea ja apua elämäntilanteessasi. Esimerkiksi kuormittava elämäntilanne, työhön tai opiskeluun liittyvät haasteet, ihmissuhteisiin liittyvät huolet, perhetilanne tai erilaiset tunne-elämän oireilut (mm. erilaiset pelot, ahdistuneisuus tai alakuloisuus) ovat tyypillisiä syitä hakeutua psykologin keskustelutuen piiriin. Sinun on mahdollisuus hakea tukea myös vanhemmuuteesi, mikäli jokin asia lapsesi kasvussa ja kehityksessä tai omassa vanhemmuudessasi mietityttää.

Psykologin tapaamisilla asiakkaan kokemukset, tunteet ja ajatukset ovat työskentelyn keskiössä. Työskentely tapahtuu keskustellen, jonka lisäksi voidaan tapauskohtaisesti käyttää myös toiminnallisia menetelmiä, kuten mielikuva- ja rentoutusharjoituksia. Työskentelylle asetetaan tavoitteet asiakaslähtöisesti yhteisesti keskustellen.Olemme Varhan hyväksymä palveluntuottaja.

Wheat Field

Ajanvaraus

Siirry sähköiseen ajanvaraukseen alta.

bottom of page