top of page
Girl Running in Field at Sunset

Lyhytterapia (Siria sertifioitu)

Lyhytterapia on tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä työskentelyä asiakkaan toivomien haasteiden käsittelyssä. Sillä pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa. Ratkaisukeskeisessä mallissa keskitytään ongelmien sijaan ratkaisemaan tai helpottamaan suhtautumista vallalla olevaan tilanteeseen.

 

Lyhytterapia soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, jossa vaikeudet eivät ole vielä kroonistuneet. Lyhytterapiaan pääsy ei myöskään vaadi diagnoosia eikä aiempia psykiatrisia tutkimuksia. 


Olemme Varhan hyväksymä palveluntuottaja.

Wheat Field

Ajanvaraus

Siirry sähköiseen ajanvaraukseen alta.

bottom of page