top of page
Girl Running in Field at Sunset

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnattu erityisesti ADHD, ADD, autismi sekä touretten oireyhtymän asiakkaille. Asiakkainamme on sekä lapsia, nuoria, aikuisia että perheitä ja jokainen palvelukokonaisuus suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 
Työskentelyämme leimaavat ratkaisukeskeisyys sekä psykoedukaatio. Psykoedukaatiolla tarkoitetaan koulutuksellista työskentelytapaa, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan ja hänen perheensä tai muun lähiyhteisön ymmärrystä diagnoosista ja sen mahdollisimman hyvästä hallinnasta jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi valmennusta ohjaavat yksilölliset tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi omien voimavarojen löytämiseen arjessa, arjen hallintaan, ajanhallinnan menetelmiin, struktuurin muodostamiseen, työssä jaksamiseen tai diagnoosiin liittyvien haasteiden tunnistamiseen. Sekä diagnoosiin liitännäiset että yksilön itsensä kokemat vahvuudet ja haasteet huomioidaan niin ikään valmennustyöskentelyssä lähtien tavoitteiden asetannasta.
 
Jokainen valmennus ja siihen liittyvät tavoitteet ja tapaamisaikataulut sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Yleisesti suositeltava tapaamistahti on kerran viikossa. Valmennus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa toimintaympäristöissä, kuten kotona, harrastepaikoilla, yleisissä ympäristöissä tai vaihtoehtoisesti meidän viihtyisässä vastaanottotilassamme. Valmennuspaikan valintaan sekä valmennustyöskentelyyn vaikuttavat muun muassa asiakkaan kokemat sosiaaliset haasteet ja/tai muut liitännäissairaudet tai oireet. Tarpeen mukaan sovellamme myös lyhytterapeuttisia menetelmiä osana neuropsykiatrista valmennusta.


Olemme Varhan hyväksymä palveluntuottaja.

Wheat Field

Ajanvaraus

Siirry sähköiseen ajanvaraukseen alta.

bottom of page