top of page
Field Sunset
Field Sunset
Jani Mäkelä
Jani Mäkelä

Jani Mäkelä

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lyhytterapeutti (Siria sertifioitu), tukihenkilö

Olen toiminut nepsy-valmentajana vuodesta 2013. Tänä aikana olen ohjannut yksilöitä, perheitä, nuoria ja vanhempia, sekä pieniä ryhmiä. Pääasiassa olen työskennellyt autismin kirjon, ADHD:n, aivovammojen sekä käytöshäiriöitä ja kehityshäiriöitä omaavien kanssa. 

Minulla on pitkä kokemus sosiaalialalta, esimerkiksi sijaishuollon erityisen huolenpidon osastolta, avopuolen perhekuntoutuksesta, perhekodista, vaativasta tukihenkilötoiminnasta ja neuropsykiatrisesta valmennuksesta, jota teen tällä hetkellä täysipäiväisesti. 

Työotteeni perustuu yksilölliseen kohtaamiseen ja ohjaukseen diagnoosin kautta. Oireisiin keskittymisen sijasta luodaan yhdessä asiakkaan kanssa toimivia ratkaisuja ja ymmärrystä omasta diagnoosista. 

Luottamus, näkeminen, kuuleminen ja dialogi ovat keskeisiä asioita työssäni ja käytän kattavasti erilaisia toimintatapoja ja tarvittaessa apuvälineitä työni tukena. 

Harrastan luonnossa liikkumista, musiikkia ja monipuolista urheilua ja ne näkyvät usein myös työssäni.

Salla Ketola
Salla Ketola

Salla Ketola

Psykologi, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lasten - ja nuorten erikoispsykologi (koulutuksessa)

Olen työskennellyt psykologina lasten, nuorten ja perheiden kanssa vuodesta 2013. Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden sain vuonna 2019 ja olen parhaillani psykologian erikoistumisopinnoissa, joista valmistun vuonna 2025 lasten- ja nuorten erikoispsykologiksi.

 

Asiakkaakseni tullaan hyvin monenlaisissa tilanteissa ja yhteistyö rakennetaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tällä hetkellä työskentelen pääsääntöisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksessa sekä toteutan aikuisten ohjauskeskusteluja. 

 

Työskentelen hyvin pitkälti ”kentällä”, eli ihmisten tavanomaisissa toimintaympäristöissä, sillä uskon käytännönläheisen ohjauksen ja kuntoutuksen tuloksellisuuteen. 

 

Usein jalkautuminen asiakkaan arkeen avaa myös uudenlaista näkökulmaa työskentelylle ja auttaa luomaan luottamuksellisen yhteistyösuhteen asiakkaan kanssa. 

 

Harrastan itse vapaa-aikanani mm. lenkkeilyä kahden koirani kanssa sekä luonnossa liikkumista. Hyödynnän näitä omia vahvuuksiani myös työssäni asiakkaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.

Heli Lehtonen

Heli Lehtonen

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Olen valmistautunut sairaanhoitajaksi 2005 mielenterveys- ja päihdepuolelle. Neuropsykiatrian parissa olen työskennellyt vuodesta 2009 lähtien.

 

Tällä hetkellä teen neuropsykiatrista valmennusta osa-aikaisesti, päätoimisesti työskentelen neuropsykiatrian poliklinikalla. Lisäksi olen ohjannut erilaisia ryhmiä, mm. sosiaalisten taitojen ryhmää neurospsykiatrisille henkilöille, sekä luennoinut neuropsykiatrisista häiriöistä. 

Työotteeni on dialoginen ja avoimeen kohtaamiseen perustuva. Teen paljon jalkautuvaa työtä ja toiminnallisuus on lähellä sydäntäni. Vapaa-ajalla luen ja teen käsitöitä.

Field Sunset

Miksi Kuntoutus Imperiumi?

Meille asiakas on kaiken toimintamme keskiössä. Palvelukokonaisuus suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllinen tilanne ja tarpeet huomioiden.

Uskomme asiakkaan omissa toimintaympäristöissä tapahtuvaan kuntoutukseen ja sen tuloksellisuuteen.

 

Painotamme toiminnallisuutta sekä yksilön lähiverkostojen huomiointia osana kuntoutusta.

 

Meillä on lisäksi mahdollisuus työskennellä perheterapeuttisesta viitekehyksestä sekä yhdistää eläinavusteista toimintaa osaksi kuntoutusta.

bottom of page