top of page
KUNTOUTUS IMPERIUMI 

Moniammatillista neuropsykiatrista kuntoutusta

Kuntoutus- ja arviointipaketit räätälöidään asiakkaiden tarpeiden, haasteiden ja tilanteiden mukaan. 

Kaikki toteutettavissa yhdessä, yksittäin tai osia voi yhdistää palvelukokonaisuudeksi.

PALVELUMME
Nepsy-valmennus/neuropsykiatrinen vapaa-ajan avustaja
Ammatillinen tukihenkilö
Aikuisten ammatillinen tukihenkilö
Lyhytterapia (Siria sertifikoitu)
Toimintaterapia/toimintaterapeuttinen ohjaus
Psykologin palvelut
Neuropsykiatrisen diagnoosin jälkeinen ohjaus ja kuntoutus
Ryhmätoiminta
Arviointipaketit
Konsultaatio
Perheiden nepsy-valmennus
Imperiumi_posse_2.jpg
ARVOT

Asiakaslähtöisyys, toiminnallisuus ja lähiverkoston huomiointi ovat toimintaamme vahvasti ohjaavia arvoja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖT

Uskomme omissa toimintaympäristöissä tapahtuvaan kuntoutukseen ja sen tuloksellisuuteen, johtuen tiimimme vahvasta työhistoriasta ja kokemuksesta alalla. Meillä on mahdollisuus työskentelyssä myös perheterapeuttiseen viitekehykseen ja eläinavusteiseen toimintaan.

bottom of page