Kuntoutus Imperiumi

moniammatillista neuropsykiatrista kuntoutusta

Palvelumme

Kuntoutus- ja arviointipaketit räätälöidään asiakkaiden tarpeiden, haasteiden ja tilanteiden mukaan.
Kaikki toteutettavissa yhdessä, yksittäin tai osia voi yhdistää palvelukokonaisuudeksi.

Nepsy-valmennus/neuropsykiatrinen vapaa-ajan avustaja/tukihenkilö
Toimintaterapia/toimintaterapeuttinen ohjaus
Psykologin palvelut
Diagnosin jälkeinen ohjaus ja kuntoutus
Ryhmätoiminta
Arviointipaketit
Konsultaatio
Perheiden nepsy-valmennus

Image
Salla Ketola
Salla Ketola, 30, Psykologi

Olen työskennellyt psykologina lasten, nuorten ja perheiden kanssa vuodesta 2013.

Asiakkaakseni tullaan hyvin monenlaisissa tilanteissa ja yhteistyö rakennetaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tällä hetkellä työskentelen pääsääntöisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksessa sekä toteutan aikuisten ohjauskeskusteluja.

Työskentelen hyvin pitkälti ”kentällä”, eli ihmisten tavanomaisissa toimintaympäristöissä, sillä uskon käytännönläheisen ohjauksen ja kuntoutuksen tuloksellisuuteen.

Usein jalkautuminen asiakkaan arkeen avaa myös uudenlaista näkökulmaa työskentelylle ja auttaa luomaan luottamuksellisen yhteistyösuhteen asiakkaan kanssa.

Harrastan itse vapaa-aikanani mm. ratsastusta, lenkkeilyä kahden koirani kanssa sekä luonnossa liikkumista.
Hyödynnän näitä omia vahvuuksiani myös työssäni asiakkaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.
Mia Nummi
Mia Nummi, Toimintaterapeutti (AMK)

-Ratkaisu-ja voimavarakeskeiset työmenetelmät
-Psykoedukatiivisten perheinterventioiden koulutus
-Arviointiin liittyviä koulutuksia mm. AMPS (Assessment of motor and process skills), ESI (Evaluation of social interaction)
-Työnohjaaja (koulutuksessa)

Erityinen mielenkiinnon kohteeni ja osaamisalueeni on nuoret ja aikuiset asiakkaat, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä (Asperger, ADHD, aivovamma jne.) tai psykiatrisia häiriöitä (masennus, syrjäytyminen jne.). Työhistoriani painottuu näille alueille.

Olen ohjannut lisäksi erilaisia ryhmiä runsaasti ja pitänyt luentoja (mm. toimintaterapiasta ja neuropsykiatriasta sekä työkykyisyydestä ja työhön paluusta)

Työssäni uskon avoimeen dialogiin, voimavara-ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan sekä ihmisen aitoon kohtaamiseen.
Jani Mäkelä
Jani Mäkelä 40v. Neuropsykiatrinen-valmentaja, toiminnanohjaus, tukihenkilö

Olen toiminut nepsy-valmentajana noin kuusi vuotta, jona aikana olen ohjannut yksilöitä, perheitä, nuoria ja vanhempia, sekä pieniä ryhmiä. Pääasiassa olen työskennellyt Autismin kirjon, add:n, adhd:n, aivovammojen sekä käytöshäiriöitä ja kehityshäiriöitä omaavien kanssa.

Työkokemusta minulla on sosiaalialalta yhteensä noin 13 vuotta, esimerkiksi sijaishuollon erityisen huolenpidon osasto, avopuolen perhekuntoutus, perhekoti, vaativa tukihenkilötoiminta ja neuropsykiatrinen valmennus, jota teen tällä hetkellä täysipäiväisesti.

Työotteeni perustuu yksilölliseen kohtaamiseen ja ohjaukseen diagnoosin kautta. Oireisiin keskittymisen sijasta luodaan yhdessä asiakkaan kanssa toimivia ratkaisuja ja ymmärrystä omasta diagnoosista.

Luottamus, näkeminen, kuuleminen ja dialogi ovat keskeisiä asioita työssäni ja käytän kattavasti erilaisia toimintatapoja ja tarvittaessa apuvälineitä työni tukena.

Harrastan luonnossa liikkumista, musiikkia ja monipuolista urheilua ja ne näkyvät usein myös työssäni.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, toiminnallisuus ja lähiverkoston huomiointi ovat toimintaamme vahvasti ohjaavia arvoja.

Toimintaympäristö

Uskomme omissa toimintaympäristöissä tapahtuvaan kuntoutukseen ja sen tuloksellisuuteen, johtuen tiimimme vahvasta työhistoriasta ja kokemuksesta alalla. Meillä on mahdollisuus työskentelyssä myös perheterapeuttiseen viitekehykseen ja eläinavusteiseen toimintaan.

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja toiminnastamme!
040 6540292
jani@kuntoutusimperiumi.fi
salla@kuntoutusimperiumi.fi
mia@kuntoutusimperiumi.fi

Y-tunnus 2836942-4