top of page

ABOUT US

Jamppa_2.jpg

JANI MÄKELÄ

Neuropsykiatrinen-valmentaja, lyhytterapeutti (Siria sertifikoitu), tukihenkilö

Olen toiminut nepsy-valmentajana noin kuusi vuotta, jona aikana olen ohjannut yksilöitä, perheitä, nuoria ja vanhempia, sekä pieniä ryhmiä. Pääasiassa olen työskennellyt Autismin kirjon, add:n, adhd:n, aivovammojen sekä käytöshäiriöitä ja kehityshäiriöitä omaavien kanssa. 

Työkokemusta minulla on sosiaalialalta yhteensä noin 13 vuotta, esimerkiksi sijaishuollon erityisen huolenpidon osasto, avopuolen perhekuntoutus, perhekoti, vaativa tukihenkilötoiminta ja neuropsykiatrinen valmennus, jota teen tällä hetkellä täysipäiväisesti. 

Työotteeni perustuu yksilölliseen kohtaamiseen ja ohjaukseen diagnoosin kautta. Oireisiin keskittymisen sijasta luodaan yhdessä asiakkaan kanssa toimivia ratkaisuja ja ymmärrystä omasta diagnoosista. 

Luottamus, näkeminen, kuuleminen ja dialogi ovat keskeisiä asioita työssäni ja käytän kattavasti erilaisia toimintatapoja ja tarvittaessa apuvälineitä työni tukena. 

Harrastan luonnossa liikkumista, musiikkia ja monipuolista urheilua ja ne näkyvät usein myös työssäni.

jani@kuntoutusimperiumi.fi

Mia_2.jpg

MIA NUMMI

Toimintaterapeutti (AMK)

Ratkaisu-ja voimavarakeskeiset työmenetelmät
Psykoedukatiivisten perheinterventioiden koulutus
Arviointiin liittyviä koulutuksia mm. AMPS (Assessment of motor and process skills), ESI (Evaluation of social interaction)
Työnohjaaja (koulutuksessa)

Erityinen mielenkiinnon kohteeni ja osaamisalueeni on nuoret ja aikuiset asiakkaat, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä (Asperger, ADHD, aivovamma jne.) tai psykiatrisia häiriöitä (masennus, syrjäytyminen jne.). Työhistoriani painottuu näille alueille.

Olen ohjannut lisäksi erilaisia ryhmiä runsaasti ja pitänyt luentoja (mm. toimintaterapiasta ja neuropsykiatriasta sekä työkykyisyydestä ja työhön paluusta)

Työssäni uskon avoimeen dialogiin, voimavara-ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan sekä ihmisen aitoon kohtaamiseen.

mia@kuntoutusimperiumi.fi

Nainen_2.jpg

SALLA KETOLA

Psykologi

Olen työskennellyt psykologina lasten, nuorten ja perheiden kanssa vuodesta 2013. 

Asiakkaakseni tullaan hyvin monenlaisissa tilanteissa ja yhteistyö rakennetaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tällä hetkellä työskentelen pääsääntöisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksessa sekä toteutan aikuisten ohjauskeskusteluja. 

Työskentelen hyvin pitkälti ”kentällä”, eli ihmisten tavanomaisissa toimintaympäristöissä, sillä uskon käytännönläheisen ohjauksen ja kuntoutuksen tuloksellisuuteen. 

Usein jalkautuminen asiakkaan arkeen avaa myös uudenlaista näkökulmaa työskentelylle ja auttaa luomaan luottamuksellisen yhteistyösuhteen asiakkaan kanssa. 

Harrastan itse vapaa-aikanani mm. ratsastusta, lenkkeilyä kahden koirani kanssa sekä luonnossa liikkumista. 
Hyödynnän näitä omia vahvuuksiani myös työssäni asiakkaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.

salla@kuntoutusimperiumi.fi

Nainen_1_2.jpg

HELI LEHTONEN / ALIHANKKIJA

Sairaanhoitaja (AMK)

Psykoedukatiivisten perheinterventioiden koulutus
Ryhmäohjaajakoulutus
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Useita neuropsykiatriaan liittyviä koulutuksia

Olen valmistautunut sairaanhoitajaksi 2005 mielenterveys- ja päihdepuolelle. Neuropsykiatrian parissa olen työskennellyt vuodesta 2009 lähtien.

 

Tällä hetkellä teen neuropsykiatrista valmennusta osa-aikaisesti, päätoimisesti työskentelen neuropsykiatrian poliklinikalla. Lisäksi olen ohjannut erilaisia ryhmiä, mm. sosiaalisten taitojen ryhmää neurospsykiatrisille henkilöille, sekä luennoinut neuropsykiatrisista häiriöistä. 

Työotteeni on dialoginen ja avoimeen kohtaamiseen perustuva. Teen paljon jalkautuvaa työtä ja toiminnallisuus on lähellä sydäntäni. Vapaa-ajalla luen ja teen käsitöitä.

heli@kuntoutusimperiumi.fi

Emmi.jpg

EMMI OKSANEN / ALIHANKKIJA

Sosionomi (AMK)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

 

 

Useamman vuoden työkokemukseni lastensuojelun sijaishuollosta, perhetyöstä sekä perhekuntoutuksesta on tuonut ymmärrystä eri elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn. Kuntoutus Imperiumin tiimiin olen liittynyt kesällä 2019.

 

 

Työssäni keskityn asiakkaan yksilölliset tarpeen huomioiden mm. puutteellisen toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun, arjen strukturointiin ja oman diagnoosin tuomien erityispiirteiden ymmärtämiseen. Tavoitteena on kohottaa asiakkaan itseluottamusta ja katkaista mahdollinen negatiivisuuden ja epäonnistumisen kierre. 

 

 

Neuropsykiatrisen osaamisen ja ratkaisukeskeisen työotteen lisäksi työskentelyäni ohjaa ymmärrys positiivisen vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn vaikutuksista lapsen tunnetaitojen ja kasvun tukemisessa. Erityistä osaamisaluettani onkin adhd-lasten toimintakyvyn tukeminen vanhempainohjauksen keinoin.

 

 

Vapaa-aikaani vietän urheiluseuratoiminnan taustahommissa, liikuntaharrastusten parissa sekä koiranpentuni kanssa ulkoillen.  

emmi@kuntoutusimperiumi.fi

bottom of page